LIVENTO

Size: 45x90cm • 18”x 36”  / 45 x 45cm • 18"x18"

White (Natural)

Silver Grey (Natural)

Dark Grey (Natural)

Black (Natural)